Fremad Amager – FC Helsingør

Seneste kampe
V V V U V
25 nov 2018 13:45 Sundby Idrætspark
11 nov 2018 13:45 Sparekassen Thy Arena
4 nov 2018 13:45 Sundby Idrætspark
U T T V U
19 jan 2019 10:30 Snekkersten Idrætscenter
25 nov 2018 13:45 Helsingør Stadion
18 nov 2018 13:45 Roskilde Idrætspark
12 nov 2018 18:30 Helsingør Stadion
4 nov 2018 13:45 Helsingør Stadion
Indbyrdes kampe
21 okt 2018 13:45 Sundby Idrætspark
29 jul 2018 13:45 Helsingør Stadion
24 jan 2018 16:00 Sundby Idrætspark
2 apr 2017 13:45 Sundby Idrætspark
16 okt 2016 13:45 Helsingør Stadion
7 aug 2016 13:45 Helsingør Stadion